System przyznawania rent i emerytur

System przyznawania rent i emerytur

Przyznawanie rent i emerytur jest ściśle określone przepisami prawa. Zdarza się, że w danym przypadku jakaś osoba nie może udowodnić swojego stażu pracy – dokumenty w ZUS zaginęły, od pracownicy już nie można ich dostać, gdyż np. zakład jest zlikwidowany. Nie oznacza to, że dana osoba nie może tego okresu zaliczyć do stażu pracy. Trzeba tylko w inny sposób uwodnić, ze takie świadczenia są należne. Książeczka zdrowia, różne inne dokumenty, typu kwity z wypłatami, jak również zeznania świadków są wystarczające, by udowodnić to, że dana osoba pracowała w tym czasie w danym zakładzie. Niestety. Niektóre osoby są wprowadzane pod tym względem przez urzędników w błąd. Dlatego trzeba mieć tego świadomość, że można zawalczyć o swoje prawa i wygrać nawet w sądzie batalię o należną sobie emeryturę lub rentę.

Takie sytuacje szczególnie ostatnio nie należą do wyjątków. System emerytalny jest oparty na zasadach współżycia społecznego – inaczej nie mogłoby funkcjonować. Jest jednak wiele przepisów jawnie dyskryminujących lub też rażąco niesprawiedliwych, niedopracowanych, niebiorących pod uwagę różnych aspektów sprawy. Tak jest w przypadku emerytur dla przedsiębiorców, osiągających niskie dochody. Nie mają one możliwości płacenia składki zgodnie ze swoimi realnymi przychodami. Te składki są niezwiązane z ich dochodami, może się więc zdarzyć, że nawet osoba, która praktycznie nic w danym miesiącu nie zarobiła, musi zapłacić ok. tysiąca zł na ubezpieczenie społeczne. Ten system jest więc nieprzemyślany i źle funkcjonuje..